Forgot the password and cannot access WebSphere Application Server administrative console.

CauseAfter enabling WebSphere Application Server with security, the administrator forgot the user id and password and could no longer access the server.

Resolving the problemWARNING: Please use this as the last resort and make sure the server is not in the middle of processing any transactions.

1. Create a copy for security.xml file, in case you need to roll back.
2 Disable the security from the security.xml file (change the very first occurrence of… enabled=”true” to enabled=”false”)
3. Restart the servers.
4. Enable the security from administrative console.
5. Restart the servers.

Taken from IBM site

Yorum (comment) (0)

Toplantı raconu

Yazar: enes koc Kategori: Seçmeler

Moleskine kara kaplı defter: Özellikle kara kaplı olması gerekir.

Diğer renkler “business” değildir, karizmayı düşürür. Defterin sayfaları çizgisiz olmalıdır. Çizgili defter kullanmak, “adam yönetici olmuş hala çizgisiz cetvelsiz doğru düzgün yazamıyor” imajı verebileceğinden genellikle tercih çizgisizden yana olur.

Toplantı başlangıcında deftere tarih, toplantı adı ve katılımcıları yazmak profesyonelliği ifade eder. Hatta toplantı katılımcılarının masanın neresinde oturduğunu gösterenküçük bir çizim ilgili Toplantı İnsanı’nın algısını Nirvana’ya yükseltir.

Mont Blanc veya Cross kalem: Toplantı esnasında masaya konulur sadece çok önemli bir kaç satır yazılır. Böylece insanlar, sizin ne kadar zeki olduğunuzu, herşeyi anladığınızı ve özet olarak bir iki cümle yazdığınızı düşünür. Toplantı katılımcılarından kalemi farketmeyenler için kalemin mürekkebine bakılır, açılır içi çıkarılır vs. Böylece herkes kalemi tüm özellikleri ile gözlemleyebilmiş olur.
Yazının tamamını okuyun (read more) »

Yorum (comment) (0)