For encode:  <WASROOT>java/bin/java -cp <WASROOT>/deploytool/itp/plugins/com.ibm.websphere.v6(xxx)/ws_runtime.jar com.ibm.ws.security.util.PasswordEncoder  <password>

result:   decoded password == “password”, encoded password == “{xor}Mzs+Lz47MjYx”

For decode: <WASROOT>java/bin/java -cp <WASROOT>/deploytool/itp/plugins/com.ibm.websphere.v6(xxx)/ws_runtime.jar com.ibm.ws.security.util.PasswordDecoder   {xor}Mzs+Lz47MjYx

result:      encoded password == “{xor}Mzs+Lz47MjYx”, decoded password == “password”

Yorum (comment) (0)


If you have a stash file (*.sth) you can use this perl script to learn password:

#!/usr/bin/perl -w

use strict;

die “Usage: $0 <stash file>\n” if $#ARGV != 0;

my $file=$ARGV[0];
open(F,$file) || die “Can’t open $file: $!”;

my $stash;
read F,$stash,1024;

my @unstash=map { $_^0xf5 } unpack(“C*”,$stash);

foreach my $c (@unstash) {
    last if $c eq 0;
    printf “%c”,$c;
}
printf “\n”;

Yorum (comment) (0)


The Secure Socket Layer protocol was created by Netscape to ensure secure transactions between web servers and browsers. The protocol uses a third party, a Certificate Authority (CA), to identify one end or both end of the transactions. This is in short how it works.

 1. A browser requests a secure page (usually https://).
 2. The web server sends its public key with its certificate.
 3. The browser checks that the certificate was issued by a trusted party (usually a trusted root CA), that the certificate is still valid and that the certificate is related to the site contacted.
 4. The browser then uses the public key, to encrypt a random symmetric encryption key and sends it to the server with the encrypted URL required as well as other encrypted http data.
 5. The web server decrypts the symmetric encryption key using its private key and uses the symmetric key to decrypt the URL and http data.
 6. The web server sends back the requested html document and http data encrypted with the symmetric key.
 7. The browser decrypts the http data and html document using the symmetric key and displays the information.

Yorum (comment) (0)


Portal server has a concept of Property Extension Database or which is more commonly known as lookaside database, that you can use to store additional attributes that cannot be stored in the LDAP user registy.

Ex. Lets say you configured portal to use your LDAP server but your LDAP server is either read-only or you need a custom attribute say favoriteMovie that cannot be added to LDAP server. In that case you can configure a lookaside database, and use it store the favoriteMovie attribute for the user.
Yazının tamamını okuyun (read more) »

Yorum (comment) (1)


Gabriel

Yazar: enes koc Kategori: Seçmeler

Give a few minutes for this song

If youtube can not open ;
http://fizy.com/#s/1lvl70

Yorum (comment) (0)


The heap is divided into two spaces:

 1. The new space.
 2. The tenured space.

The new space is further divided into two zones:

 1. Allocate space.
 2. Survivor space.

image

Initially, the survivor space is completely empty. A new object is always created in the allocate space.

image

If when creating a new object an allocation failure takes place in the allocate space, a minor GC called scavenge is started. Scavenge works as follows.

image
Yazının tamamını okuyun (read more) »

Yorum (comment) (1)


Pakistan s’elini bekliyor

Yazar: enes koc Kategori: Genel

1929 yılından beri Pakistan tarihinde yaşanan ve sonuçları itibariyle en büyük yıkımı oluşturan sellerde, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Merkezi’nden alınan bilgilere göre, 1.539 kişi hayatını kaybetmiş, 2,055 kişi yaralanmış, 17 milyondan fazla insan etkilenmiş ve 1.226.678 bina hasar görmüştür.

Pakistan’ ın en çok etkilenen bölgelerden biri olan Sindh eyaletinin güneyinin fiziksel yapısını etkileyecek hasarlar yaşanmaktadır. Indus Nehri Güney Sindh’in bir kısmının topraklarını sel sularıyla sürüklemiştir. Pakistan Hükümeti’nin verilerine göre, bu bölgedeki yaklaşık 1.5 milyon insan sel sularından etkilenmiştir. Bununla beraber Yukarı Sindh bölgesinin büyük bölümü de sular altındadır.

Pakistan nüfusunun toplamının yaklaşık 168 milyon olduğu düşünüldüğünde sellerden etkilenen alanın genişliği de göz önüne alındığında etkilenen bölgelerdeki nüfusun 43 milyon olduğu görülmektedir. 

 BM, Hükümet Dışı Kuruluşlar ve Uluslararası Organizasyonların sellerden etkilenen aileler için oluşturduğu acil yardım planlarına göre, Pakistan’da bulunan yedi farklı coğrafi bölge için (Baluchistan, Punjab, Aşiret Bölgesi Federal Yönetimi, Gilgit Baltistan, KPK, Pakistan Yönetimindeki Kashmir, Sindh) yardım yapılması gerekliliği belirtilmiş olup uluslararası paydaşlar, Pakistan Hükümeti’ne afetten etkilenen insanların 3 aylık ihtiyaçlarını karşılamak üzere 460 milyon ABD Doları yardımın gerekliliğini vurgulamıştır. Aşağıdaki tabloda yapılan ihtiyaç tespitleri sonucunda oluşturulan planlanan insani yardım bütçesi verilmiştir.   

Yaşanan afetin ardından selzedeler sağlık problemleri de yaşamaktadırlar. 14 Ağustos itibariyle KPK eyaletinde 157.241 kişi de deri enfeksiyonu, 125.176 kişi de ishal salgını, 122.598 kişi de akut solunum yetmezliği rapor edilmiştir.  

Türk Kızılayı Pakistan Seli Faaliyet Raporundan alınmıştır.
Pakistan’a Yardım Kampanyası Banka Hesap Numaraları;

T.C. ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİ
HESAP NO : 555 555 55 ANA HESAP
– 5001 TL
– 5002 DOLAR
– 5003 EURO

SWİFT KODU: TCZBTR2A
TL Hesabı , IBAN NO: TR94 0001 0008 2055 5555 5550 01
USD Hesabı , IBAN NO: TR67 0001 0008 2055 5555 5550 02
EUR Hesabı , IBAN NO: TR40 0001 0008 2055 5555 5550 03

TÜRKİYE HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ
HESAP NO : 05000005 TL
– 5300003 DOLAR
– 2 P 000023 EURO

SWİFT KODU: TRHBTR2AXXX
TL Hesabı , IBAN NO: TR95 0001 2009 4080 0005 0000 05
USD Hesabı , IBAN NO: TR43 0001 2009 4080 0053 0000 33
EUR Hesabı , IBAN NO: TR72 0001 2009 4080 002P 0000 23

VAKIFLAR BANKASI FİNANS MARKET ŞUBESİ
HESAP NO : 205 55 55 TL
– 405 66 66 DOLAR
– 405 77 77 EURO

SWİFT KODU: TVBATR2A
TL Hesabı , IBAN NO: TR54 0001 5001 5800 7285 6584 94
USD Hesabı , IBAN NO: TR39 0001 5001 5804 8000 7260 78
EUR Hesabı , IBAN NO: TR31 0001 5001 5804 8000 6770 43

Yorum (comment) (1)


You can use -Xloratio parameter For WebSphere Application Server V6.0, V5.1 and V5.0 (Java 1.4.2) .If your WAS version is WebSphere Application Server V7.0, V6.1 (Java V1.6, V1.5) ,There is no need to explicitly set the size. The value can be manually limited with using the -Xloainitial and -Xloamaximum, however it is not recommended.

The detailed technote :
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21236509&myns=swgws&mynp=OCSSNVBF&mynp=OCSSEQTP&mync=E

Yorum (comment) (1)


Şile Volume 3

Yazar: enes koc Kategori: Şile

Yorum (comment) (0)


Şile Volume 2

Yazar: enes koc Kategori: Şile

Yorum (comment) (0)